ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΕΚΑ - Αθήνα
Άθληση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ